head_bg

Orsaker och fördelar med anpassat kirurgiskt kit

Anledningar och fördelar med anpassat kirurgiskt kit

Det skräddarsydda kirurgiska kit innehåller engångsutrustning, vilket är viktigt för läkare att utföra operationer. Alla dessa enheter är förpackade i sterila förpackningar och skickas till operationssalen. Medicinteknikindustrin samarbetar med läkare och andra kliniker för att utforma och leverera kirurgiska paket i tid och effektivt. Den kirurgiska satsen har utvalda komponenter, inklusive: kirurgiska hålhanddukar, kirurgiska pinnar, suturer, kirurgiska blad och sårförband. Det kan också inkludera specialutrustning som hjärtkatetrar och implantat. Det finns många fördelar med att använda ett skräddarsytt kirurgiskt kit. Här är fem skäl till varför du bör överväga att använda ett skräddarsytt kirurgiskt kit.

1. Utgifter
Genom att göra det möjligt för läkare att arbeta mer effektivt och därmed utföra fler ingrepp är kirurgiska kit avgörande för att producera kostnadseffektiva åtgärder. De flesta studier har visat att den dagliga verksamheten för medicinska institutioner som har bytt till kirurgiska kit har ökat med 30-40%. Eftersom sjukhus inte behöver behålla en stor mängd medicinsk utrustning, vilket kan leda till att produktionslinjen rör sig långsamt, blir kostnadshanteringen lättare. Detta hjälper den ansvariga att beräkna leveranskostnaden mer exakt. Kirurgiska kit sänker hanteringskostnaderna genom att minimera den tid som krävs för att beställa och behålla lagertaggar.

2. Tid
Den tid som anställda ägnat åt att förbereda och välja medicinsk utrustning för kirurgiska operationer har minskat kraftigt, och trycket och tiden för att etablera kliniska kliniker har också minskats. Genom att minska utbudet, det vill säga tillåta många leverantörer att tillhandahålla olika leverantörer, kan vårdgivare spara ledningstid, och den sparade tiden kan användas för patientvård.

3. Kvalitet
Den kirurgiska satsen ger rätt utrustning vid rätt tidpunkt, rätt konfiguration och rätt plats. Kirurgisk förpackning innehåller alla komponenter i ett sterilt förpackning, vilket ger korrekt aseptisk kontroll och gör patienter mindre mottagliga för sjukvårdsrelaterade infektioner. Genom att öka patientgenomströmningen och minska responstiden kan kirurgiska kit förbättra servicekvaliteten.

Eftersom alla komponenter är förpackade tillsammans förenklas spårbarheten för satser. På grund av den utbredda användningen av kirurgiska kit har många organisationer som använder kirurgiska kit standardiserat många procedurer och därmed förbättrat kvaliteten. Vårdgivare kan enkelt utveckla riktlinjer för att korrekt utvärdera sig själva utifrån fastställda kriterier som kan anses vara för strikta.

4. Miljö
Mängden avfall som genereras av en enhet kan minskas med upp till 50%.

5. Förbättra effektiviteten
Högre effektivitet innebär att förberedelsetiden är mycket lång, så fler procedurer kan slutföras på en dag. Kan minska patientens väntetid och kan komma in tidigare


Inläggstid: Jun-08-2021